KSR '02

Krajowa Konferencja Systemy Rozmyte


Kraków -- Bydgoska

25.09.2002


Zapraszamy również na
Warsztaty Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna

Organizowana przez:

Politechnikę Warszawską:
Instytut Automatyki i
Informatyki Stosowanej,
Instytut Systemów Elektronicznych,

Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katedra Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej


Pod patronatem

Dziekana Wydziału Elektroniki
i Technik Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej


Tematyka konferencji:

Wszystkie zagadnienia związane z teorią zbiorów rozmytych, analizą i syntezą systemów rozmytych, grupowaniem rozmytym, sterowaniem i wnioskowaniem; maszyny wnioskujące, pozyskiwanie wiedzy i jej przetwarzanie, implementacje sprzętowe, jak również różne metody integracji opisu rozmytego z innymi technikami, jak np. sieci neuronowe, metody ewolucyjne, zbiory przybliżone.

Mile widziane będą artykuły prezentujące zastosowania praktyczne i przemysłowe wyżej wymienionych technik, prezentacje sprzętu i oprogramowania oraz wszystkie inne pokrewne zagadnienia.


Forma konferencji:

Konferencja planowana jest w formie standardowej, bez sesji równoległych. Wszystkie zakwalifikowane przez recenzentów artykuły będą wygłoszone przez autorów i opublikowane w materiałach konferencyjnych.

Planowane jest zaproszenie kilku gości będących autorytetami w dziedzinie logiki rozmytej. Równocześnie zamierzeniem organizatorów jest ułatwienie dostępu do konferencji dla studentów i młodych naukowców. W wypadku dużej liczby zgłoszonych artykułów możliwe będzie zrealizowanie sesji plakatowej.


Honorowi przewodniczący:

prof. J. Kacprzyk (Polska Akademia Nauk)
prof. W. Pedrycz (University of Alberta)


Komitet naukowy:

Przewodniczący:

prof. K. Malinowski (Politechnika Warszawska)

prof. J. Dobrowolski (Politechnika Warszawska)
prof. R. Galar (Politechnika Wrocławska)
prof. J. Korbicz (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. J. Kluska (Politechnika Rzeszowska)
prof. Z. Pawlak (Polska Akademia Nauk)
prof. A. Piegat (Politechnika Szczecińska)
prof. L. Rutkowski (Politechnika Częstochowska)
prof. R. Schaefer (Uniwersytet Jagielloński)
prof. A. Skowron (Uniwersytet Warszawski)
prof. P. Tatjewski (Politechnika Warszawska)
prof. K. Wala (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Komitet organizacyjny:

dr inż. Jarosław Arabas
dr inż. Bohdan Butkiewicz
dr inż. Paweł D. Domański
dr inż. Marek Kisiel-Dorohinicki
prof. dr hab. Robert Schaefer
Elżbieta Styczek


Adres do korespondencji:

Komitet Organizacyjny KSR'02

Politechnika Warszawska,
Instytut Systemów Elektronicznych,
ul. Nowowiejska 15/19,
00-665 Warszawa.
tel. (0 22) 825-46-39, fax:(0 22) 825-23-00
e-mail: ksr@ise.pw.edu.pl


Informacje organizacyjne:

Konferencja Systemy Rozmyte odbędzie się w połączeniu z Warsztatami Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna, które odbędą się w tym samym miejscu w dniach 23-24 września.

Serdecznie zapraszamy wszystkich potencjalnych uczestników i słuchaczy o zgłaszanie się na obydwa spotkania.

Lokalizacja:

Hotel Bydgoska Kraków ul. Bydgoska 19 tel. +48(12) 636-80-00, tel./fax 638-77-88,

(w pobliżu campusu AGH i Instytutu Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) ,

Dojazd:

Dojazd do hotelu "Bydgoska"

Adres strony www:

http://ksr.elka.pw.edu.pl